کتابخانه الکترونیک دانشگاه علم و فرهنگ

میز مرجع مجازی

میز مرجع مجازی چیست؟

 میز مرجع مجازی نوعی خدمات مرجع الکترونیکی است که در آن کاربران  بدون نیاز به حضور فیزیکی در کتابخانه٬  به برقراری ارتباط با کارکنان مرجع می پردازند. کانالهای ارتباطی که در میز مرجع مجازی کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

آدرس ایمیل:

Ahmadreza501@yahoo.com 

H.khastavan@gmail.com

 واتس اپ:   https://wa.me/qr/S6Z4VJIO5HYTE1