کتابخانه الکترونیک دانشگاه علم و فرهنگ

بانک های اطلاعاتی

برخی سایتهای مهم برای دانشجویان ( کارشناسی ارشد و دکتری )     آدرس الکترونیکی نشریات دانشگاه

                                      

vpnvpn

                 

 سیویلیکا ( مرجع دانش و دانلود مقالات علمی(ورود فقط با آی پی دانشگاه)         سامانه نشریات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

                           

گیگالیب ( کتابخانه دیجیتالی گیگا ) ( ورود فقط با آی پی دانشگاه)                           گردشگری و معنویت ( دانشگاه علم و فرهنگ )

                         

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                              وب پژوهی ( دانشگاه علم و فرهنگ )

 

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه                                      حقوق قراردادها و فناوری های نوین 

                          

نشریه هنرهای تجسمی                                                           مطالعات میان رشته ای معماری ایران

                             

گردشگری و اوقات فراغت                                                    مهندسی عمران