كتابخانه دانشکده هنر و معماری در سال 1386از کتابخانه مرکزی تفکیک گردید و در ساختمانی مستقل به فعالیت خود ادامه داد . اين كتابخانه تا کنون  شامل بیش از  4000 جلد كتاب ( فارسی و لاتین )، نشريه، در موضوعات مرتبط با رشته های تحصیلی : هنرها ی تجسمی ، نقاشی ، گرافیک، طراحی چاپ پارچه و لباس ، معماری و معماری داخلی می باشد.