اخبار اخبار

«بازگشت

گشایش کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ

 

با یاری و عنایت خداوند متعال، امروز دوشنبه مورخ 96/07/24ساعت 14 کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ گشایش یافت، این طرح که در سطح دانشگاه و با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه و پاسداشت سنت حسنه اهدا در بین دانشجویان و دانش‌پژوهان می باشد ، شامل کتابهای علمی و درسی و دانشگاهی در موضوعات و رشته‌های مختلف دانشگاهی بوده و محل آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه است.

در ابتدای این جلسه احمدرضا  احمدی میرقائد–مدیریت منابع علمی-  به معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ و تشریح اهداف  طرح کتابخانه مهربانی پرداخت و سپس دکتر عزیزاله جعفری معاونت محترم پژوهش و فناوری ضمن تشکر از کارشناسان و کارکنان محترم کتابخانه مرکزی، در زمینه تاثیرات مفید و موثر طرح کتابخانه مهربانی در بین دانشجویان و حمایتهای جدی در زمینه فرهنگ مطالعه، سخنانی را ایراد فرمودند و در ادامه دکتر موسوی بازرگانی - از اعضای هیات علمی دانشگاه- درباره برگزاری جلسات نقد و ارزیابی کتابها در قالب موضوعی و بحث گروهی و علمی مطالعه در دانشگاه پیشنهاداتی کاربردی ارائه کردند.

نظر
لینک مطلب :