اخبار اخبار

«بازگشت

پذیرش نیروی کارورزی در کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ

پذیرش کارورزی در کتابخانه دانشگاه

کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ، جهت گذراندن واحدهای کارورزی، تعداد محدودی دانشجو می‌پذیرد،

علاقه مندان جهت پذیرش و ثبت اطلاعات خود به کتابخانه دانشگاه، جناب آقای احمدی مراجعه نمایند.

مدیریت کتابخانه

نظر
لینک مطلب :