اخبار اخبار

«بازگشت

انتشار نشریه گردشگری علم و فرهنگ شماره چهارم

نشریه " گردشگری علم و فرهنگ" شماره چهارم با همکاری دانشکده علوم گردشگری و با نظارت و اجرای مدیریت تامین منابع علمی دانشگاه منتشر شد. لازم به ذکر است که مقالات این نشریه در پایگاه اطلاعاتی نشریات کشور (مگیران) نیز نمایه می شود

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7319

 

نظر
لینک مطلب :