تالار گفتگو تالار گفتگو

« بازگشت

چگونه می توانم کتابی را به امانت بگیرم؟

دید ترکیبی دید ثابت درختی
گفتگوها [ قبلی | بعدی ]
با سلام
آیا کسی می تواند مراحل امانت گرفتن کتاب را به ترتیب بنویسد و مرا راهنمایی کند؟