کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Environment
Business failures
Conflict analysis
Finance
Data envelopment analysis
Performance measurement
Location-allocation
Flow-capturing
Regional concentration
stochastic trontier
Arms control; Game theory; Inspection; Attribute sampling; Variable sampling
Dynamic programming
Efficiency
Analytic Hierarchy Process
Principal-agent
Technical efficiency
Rin123
Decision support
Modelling
Envelopment Analysis
 
پدیدآور:
Monahan, George E.
Ray Subhash C.
Yeung, David W.K.
Wei Q.L.
Muradoglu Yaz Gulnur
Avenhaus Rudolf
Drezner Zvi
Day Diana L.
Bannister Geoffrey J.
Dimitras, A.I.
Yuhua, Wu
Ruggiero John
Hodgson, M. John
Ferrantino, Michael j.
Jain, Bharat A.
Altman Anna
Dusansky, Richard
Pidd M.
Thanassoulis E.
Selim Shokri Z.
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
مقاله لاتین
 
 
The Technical efficiency Of Vacuum- Pan Suger industry of india: an Application of a stochastic trontier Production function using panel data
Ferrantino, Michael j. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Exploring output quality targets in the provision of perinatal care in England using data envelopment analysis
Thanassoulis E. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Cost efficiency in the US steel industry:A nonparametric analysis using data envelopment analysis
Ray Subhash C. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Measuring technical progress with data envelopment analysis
Wei Q.L. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
On the relative efficiency of alternative modes of producing a public sector output: The case of the developmentally disabled
Dusansky, Richard ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
Regional concentration and efficiency in Mexican manufacturing
Bannister Geoffrey J. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Strategic leaders or strategic groups: A longitudinal Data Envelopment Analysis of the U.S. brewing industry
Day Diana L. ؛  1995
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Determining dominant wind direction
Selim Shokri Z. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
A decision-support model for investment decisions in new ventures
Jain, Bharat A. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
A differential game model of a market of substitutable products
Yeung, David W.K. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
A new model of conflict analysis - the three dimensional graph model
Yuhua, Wu ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
A simulation model for emergency evacuation
Pidd M. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
A survey of business failures with an emphasis on prediction methods and industrial applications
Dimitras, A.I. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Applying the flow-capturing location-allocation model to an authentic network: Edmonton, Canada
Hodgson, M. John ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
Cost-effective sulphur emission reduction under uncertainty
Altman Anna ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
Efficiency of the Turkish Stock Exchange with respect to monetary variables: A cointegration analysis
Muradoglu Yaz Gulnur ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
Inspection games in arms control
Avenhaus Rudolf ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
Location-allocation on a line with demand-dependent costs
Drezner Zvi ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
Monotone second-best optimal contracts
Monahan, George E. ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
On the measurement of technical efficiency in the public sector
Ruggiero John ؛  1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6