کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Satanis
Composite materials
United State
Assembly-line method
Linguistic
Montezum
Optical instrument
Electric inductors
Educational technolog
Indians of North Americ
Colloid
Isla
Nucleotides
Pharmaceutical biotechnolog
Pipeline
Polymer
Protective coatings
Pharmaceutical industr
Ceramic
Franco, Francisco
 
پدیدآور:
Peabody, A. W.
Bossche, Alex van den.
Jensen, Geoffrey,1965-
Lewis, James R.
Yoder, Paul R.
Tsouras, Peter.
Pritzker, Barry.
Schweitzer, Philip A.
Boothroyd, G.(Geoffrey),1932-
 
ناشر:
Brassey's,
Potomac Books,
Interpharm Press,
CRC/Taylor & Francis,
CSLI Publications,
SPIE Press ;Boca Raton, FL :CRC/Taylor & Francis,
Taylor & Francis,
ABC-CLIO,
NACE International, The Corrosion Society,
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Finely dispersed particles
Boca Raton, FL CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QD‬,‭549‬,‭.F395‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Nucleoside triphosphates and their analogs
Boca Raton Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QP‬,‭625‬,‭.N89,N838‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Process validation in manufacturing of biopharmaceuticals
Boca Raton Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RS‬,‭380‬,‭.P76‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Vibrational spectroscopy of biological and polymeric materials
Boca Raton Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QC‬,‭463‬,‭.P5,V53‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Assembly automation and product design
Boothroyd, G.(Geoffrey),1932- ؛  Boca Raton, FL Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TS‬,‭178.4‬,‭.B66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Chemical processing of ceramics
Boca Raton Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TP‬,‭810.5‬,‭.C48‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Inductors and transformers for power electronics
Bossche, Alex van den. ؛  Boca Raton Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7872‬,‭.I63,B67‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Opto-mechanical systems design
Yoder, Paul R. ؛  Bellingham, Wash. SPIE Press ;Boca Raton, FL :CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TS‬,‭513‬,‭.Y63‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Paint and coatings
Schweitzer, Philip A. ؛  Boca Raton, FL CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.S40‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Mechanical properties of polymers based on nanostructure and morphology
Boca Raton, Fla. Taylor & Francis,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.9‬,‭.C6,M397‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Franco
Jensen, Geoffrey,1965- ؛  Washington, D.C. Potomac Books,   ، c2005
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Montezuma
Tsouras, Peter. ؛  Washington, D.C. Brassey's,   ، 2005
شماره راهنما: ‭F‬,‭1230‬,‭.M6,T76‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
International biotechnology, bulk chemical, and pharmaceutical GMPs
Denver, Colo. Interpharm Press,   ، c1999-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9665.5‬,‭.I6‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Linguistic databases
Stanford, Calif. CSLI Publications,   ، c1998
شماره راهنما: ‭P‬,‭128‬,‭.D37,L56‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Peabody's control of pipeline corrosion
Peabody, A. W. ؛  Houston, Tex. NACE International, The Corrosion Society,   ، 2001
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭930‬,‭.P37‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Native America today
Pritzker, Barry. ؛  Santa Barbara, Calif. ABC-CLIO,   ، c1999
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Religion and American cultures
Santa Barbara, Calif. ABC-CLIO,   ، c2003
شماره راهنما: ‭BL‬,‭2525‬,‭.R448‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Satanism today
Lewis, James R. ؛  Santa Barbara, Calif. ABC-CLIO,   ، c2001
شماره راهنما: ‭BF‬,‭1548‬,‭.L49‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Education and technology
Santa Barbara, Calif. ABC-CLIO,   ، c2004
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1028.3‬,‭.E3217‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Islam in world cultures
Santa Barbara, Calif. ABC-CLIO,   ، c2004
شماره راهنما: ‭BP‬,‭161.3‬,‭.I74‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9