کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : microsoft
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
SQL server
Building E-commerce Solutions: Business to Consumer
Foxpro (computer program)
Microsoft software - Examinations - Study guides
Microsoft.Net
Basic(Computer program language)
Microsoft Windows NT
Intranets (computer networks)
Windows 95 (Computer program)
Windows NT --Exam 70-073
the survival mind-set
Security Of Computer
BASIC (Computer program language)
Database design
Operating systems (computers)
Microsoft Windows (Computer file) - Study and teaching
Computer networks - Programmed instruction
Aco123
 
پدیدآور:
Aitken,Peter G.
sorensen,ronan
Cunningham, Ward
McCONNELL, steve
Teale, Philip
Microsoft Corporation
Halvorson, Michael
Riordan, Rebecca M.
Speallman, Joe
 
ناشر:
Microsoft Press
microsoft press
]رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍Microsoft Press]
Microsoft Corporation
Microsoft
microsoft
Microsoft press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Microft foxpro:relational database management system for ms-dos and windows
United states Microsoft   ، 1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭F69M9‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Quick BASIC
USA Microsoft Corporation   ، 1988
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭B3M532‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introducing microsoft windows 95: for the microsoft windows 95 operating system
U.S.A Microsoft Corporation   ، 1994
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭W55I5‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Inside microsoft Windows NT internet Development
sorensen,ronan ؛  washington microsoft press   ، 1998
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭W56S6‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Official Microsoft Intranet Solution
Washington Microsoft Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭DH‬,‭30/385‬,‭O37‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Networking essentials : hands-on, self-paced training for supporting local and wide area networks
Microsoft Corporation ؛  Washington Microsoft Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭KT‬,‭5105/5‬,‭M5473‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft MS - DOS 6; for the MS - DOS Operating system: User's guide
U.S.A. microsoft   ، 1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭O63,M5225‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL Server 2000 Resource kit
Washington Microsoft Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭C55M533‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Guide to Visual Basic for MS-Dos
Aitken,Peter G. ؛  Washington ]رتسگ رشن ی گنهرف زکرمMicrosoft Press]   ، ۳۷۳۱=1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭A378‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Learn Microsoft visual BASIC 6.0 now
Halvorson, Michael ؛  Washington Microsoft Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3H3355‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
MCSE readiness review: Exam 70-073: Microsoft Windows NT.Workstation 4.0
Speallman, Joe ؛  Redmond, WA Microsoft Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭S64‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Microsaft ADO.NET: step by step
Riordan, Rebecca M. ؛  United state of America microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D26R56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Windows 2000 Professional
Washington Microsoft Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/3‬,‭M335‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Windows 2000 Server
Washington Microsoft press   ، 2000
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/3‬,‭M336‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise Solution Pattern Using Microsoft.Net
New York Microsoft   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Encyclopedia Of Security
American Microsoft   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Building E-commerce Solutions: Business to Consumer
U.S.A. Microsoft Corporation   ، 1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Data Patterns
Teale, Philip ؛  Microsoft Corporation   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise Solution Patterns Using Microsoft .NET
Cunningham, Ward ؛  U.S.A Microsoft Corporation   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
software project survival
McCONNELL, steve ؛  microsoft press   ، 1998
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9