کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : borland international
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Pascal (Computer program language)
PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE)
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Borland international
borland international
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
TURBO PASCAL,VERSION 6.0:PROGRAMMER'S GUIDE
U.S.A Borland international   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal, version 6.0: user's guide
u.s.a borland international   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2T877‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک