کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : World Trade Organizatio
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
World Trade Organizatio
International trade agencie
Free trade
Dumping (International trade
 
پدیدآور:
Das, Dilip K.,1945-
Molle, Willem.
Mavroidis, Petros C.
 
ناشر:
Routledge,
Edward Elgar,
Springer,
E. Elgar Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The World Trade Organization in the new global economy
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA E. Elgar Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1385‬,‭.W67‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The law and economics of contingent protection in the WTO
Mavroidis, Petros C. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2008
شماره راهنما: ‭K‬,‭4635‬,‭.M38‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
At the crossroads
Wien ;New York Springer,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1385‬,‭.A76‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Global trading system at the crossroads
Das, Dilip K.,1945- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1713‬,‭.D343‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Global economic institutions
Molle, Willem. ؛  London ;New York Routledge,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1383‬,‭.M65‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک