کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Wavelets (Mathematics)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Wavelets (Mathematics) Congresses
Wavelets (Mathematics)
Clifford algebras
Signal processing- Mathematics
Mathematics
 
پدیدآور:
Keinert, Fritz.
Stark, Hans-Georg.
Walnut, David F.
WAA 2001(2001 :Hong Kong, China)
Frazier, Michael,1956-
 
ناشر:
Chapman & Hall/CRC,
Birkhouser,
Chapman & Hall/CRC Press,
Birkhouser Verlag,
Elsevier Academic Press,
Springer,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to wavelets through linear algebra
Frazier, Michael,1956- ؛  New York Springer,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.F73‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Real analysis
Amsterdam ; Boston Elsevier Academic Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.R428‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets, approximation, and statistical applications
New York Springer,   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.W363‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to wavelet analysis
Walnut, David F. ؛  Boston Birkhouser,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.W335‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical models and methods for real world systems
Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA3‬,‭.M4226‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets and multiwavelets
Keinert, Fritz. ؛  Boca Raton, FL Chapman & Hall/CRC Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.K45‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets and signal processing
Stark, Hans-Georg. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.9‬,‭.S715‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Wavelet analysis and its applications
WAA 2001(2001 :Hong Kong, China) ؛  Berlin ; London Springer,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭403.3‬,‭.W27‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets, multiscale systems and hypercomplex analysis
Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭199‬,‭.W38‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک