کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Vikas
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Managerial accounting
Business enterprises- Finance
Corporations- accounting
Accounting
 
پدیدآور:
Pandey, I. M.
Maheshwari, S. N.
Bhattacharyya, S. K.
Maheshwari, S.N.
 
ناشر:
Vikas pub.
VIKAS Pub
VIKAS Pub. House
Vikas
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Accounting for mangement: text and cass
Bhattacharyya, S. K. ؛  New Dlhi Vikas pub.   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5657/4‬,‭B42‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Advanced accountancy
Maheshwari, S. N. ؛  New Delhi VIKAS Pub   ، 1994
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭M3A33‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Corporate accounting
Maheshwari, S.N. ؛  New delhi Vikas   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5679‬,‭M2C4‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Financial management
Pandey, I. M. ؛  New Delhi VIKAS Pub. House   ، 1995
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭P3F5‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Financial accountancy
Maheshwari, S. N. ؛  New Delhi VIKAS Pub   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭M3F5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک