کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : University of Pennsylvania Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Difference (Philosophy), History, 20th century
Economics- Philosophy
Engineering
Love stories, American- History and criticism
Food suppl
--1724-1804--Aesthetics
 
پدیدآور:
Nelson, Robert H.(Robert Henry),1944-
Bernstein, J. M.
May, Todd,1955-
Moriarty, Gene.
 
ناشر:
Pennsylvania State University Press,
The Pennsylvania State University Press,
University of Pennsylvania Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The engineering project
Moriarty, Gene. ؛  University Park, Pa. The Pennsylvania State University Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭TA‬,‭157‬,‭.M835‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The fight over food
University Park, Pa. Pennsylvania State University Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9000.5‬,‭.F497‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Economics as religion
Nelson, Robert H.(Robert Henry),1944- ؛  University Park, Pa. Pennsylvania State University Press,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HB‬,‭72‬,‭.N45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Dangerous men & adventurous women
Philadelphia University of Pennsylvania Press,   ، c1992
شماره راهنما: ‭PS‬,‭374‬,‭.L6,D3‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Reconsidering difference
May, Todd,1955- ؛  University Park, Pa. Pennsylvania State University Press,   ، c1997
شماره راهنما: ‭B‬,‭105‬,‭M3R4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The fate of art
Bernstein, J. M. ؛  University Park, Pa. Pennsylvania State University Press,   ، c1992
شماره راهنما: ‭BH‬,‭151‬,‭.B47‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک