کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : United state of America
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
How To Prepare Defense-Related Scientific
Principles of General Management
Organization Development
Behavioral and Emotional Problems in Girls
Supply Chain Management
The Finite Element Method
Executive Compensation
Family Therapy
Database design
Leadership
Relationships
Composite
 
پدیدآور:
Barker, Philip
Colley,Jr., John L.
Lipman, Frederick D.
Bank, Lawrence c.
Thompson, Erik G.
Goldenberg, Herbert
Rice, Walter W.
Riordan, Rebecca M.
Blanchard, David
Dallos, Rudi
 
ناشر:
microsoft press
Sage
Thomson
Mc Graw Hill
open University press
Blackwell
Routledge
Plenum
Wiley
wiley
Virginia University
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsaft ADO.NET: step by step
Riordan, Rebecca M. ؛  United state of America microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D26R56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Family Therapy An Overview
Goldenberg, Herbert ؛  United state of America Thomson   ، 2008
شماره راهنما: ‭RC‬,‭488/5‬,‭W4F3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Recovering Intimacy in Love Relationships
United state of America Routledge   ، 2010
شماره راهنما: ‭BF‬,‭575‬,‭R41‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Composites for Construction
Bank, Lawrence c. ؛  United state of America wiley   ، 2006
شماره راهنما: ‭TA‬,‭455‬,‭B3C6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Basic Family Therapy
Barker, Philip ؛  United state of America Blackwell   ، 2007
شماره راهنما: ‭RC‬,‭488/5‬,‭B2B2‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
An introduction To Family Therapy, Systemic theory & Practice
Dallos, Rudi ؛  United state of America open University press   ، 2007
شماره راهنما: ‭RC‬,‭488/5‬,‭D21‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Supply Chain Management Best Practices
Blanchard, David ؛  United State of America Wiley   ، 2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭38/5‬,‭B47‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Hand Book Of Behavioral and Emotional Problems in Girls
United state of America Plenum   ، 2005
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭506‬,‭H22‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
HandBook of Organization Development
United state of America Sage   ، 2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58‬,‭H32‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Principles of General Management
Colley,Jr., John L. ؛  United state of America Virginia University   ، 2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭31‬,‭p737‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Leadership Essential Selections On Power,Authority,and Influence
United State Of America Mc Graw Hill   ، 2010
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57/7‬,‭L42‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Executive Compensation Best Practices
Lipman, Frederick D. ؛  United State Of America Wiley   ، 2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4965‬,‭L5E9‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
How To Prepare Defense-Related Scientific and Technical Reports
Rice, Walter W. ؛  United State Of America Wiley   ، 2007
شماره راهنما: ‭T‬,‭57/8‬,‭R5H6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Introduction To The Finite Element Method
Thompson, Erik G. ؛  United State Of America Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭TA‬,‭347‬,‭T5F5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک