کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : UML (Computer science
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Object-oriented methods (Computer science
Model-driven software architecture
Computer software- Quality control
Java (Computer program language)
Computer software- Development
UML (Computer science
Application software- Development
Application softwar
Computer softwar
Knowledge managemen
Object-oriented methods (Computer science)
Software engineering
Component software
 
پدیدآور:
Booch, Grady.
UML 2004(2004 :Lisbon, Portugal)
Favre, Liliana.
Rhem, Anthony J.
Hunt, John,1964-
Fowler, Martin,1963-
Eriksson, Hans-Erik,1961-
Ambler, Scott W.,1966-
Podeswa, Howard.
Martin, Robert C.
Knoernschild, Kirk.
Unhelkar, Bhuvan.
Schach, Stephen R.
Gross, Hans-Gerhard.
Evitts, Paul.
Rosenberg, Doug.
 
ناشر:
Cambridge University Press,
John Wiley & Sons,
Auerbach,
Thomson Course Technology PTR,
Addison-Wesley,
Springer,
McGraw-Hill Higher Education,
Prentice Hall PTR,
Apress ;New York :Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
Idea Group Pub.,
IRM Press,
Macmillan Publishing,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
A UML pattern language
Evitts, Paul. ؛  Indianapolis, IN Macmillan Publishing,   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,E84‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Software evolution with UML and XML
Hershey, PA Idea Group Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,S6615‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advances in UML and XML-based software evolution
Hershey, PA Idea Group Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,A378‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
UML for the IT business analyst
Podeswa, Howard. ؛  Boston, MA Thomson Course Technology PTR,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,P63‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Guide to the unified process featuring UML, Java, and design patterns
Hunt, John,1964- ؛  London ;New York Springer,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,H84‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
UML and the unified process
Favre, Liliana. ؛  Hershey, Pa. IRM Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.A65,F39‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Component-based software testing with UML
Gross, Hans-Gerhard. ؛  Berlin Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C66,G76‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
UML 2004
UML 2004(2004 :Lisbon, Portugal) ؛  Berlin ;New York Springer,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,U45‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The elements of UML 2.0 style
Ambler, Scott W.,1966- ؛  Cambridge [U.K.] ;New York Cambridge University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,A4258‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
UML for developing knowledge management systems
Rhem, Anthony J. ؛  Boca Raton, FL Auerbach,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.R52‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Use case driven object modeling with UML
Rosenberg, Doug. ؛  Berkeley, CA Apress ;New York :Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,R665‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Model-driven testing
Berliln ;New York Springer,   ، 2008
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,M633‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Business modeling with UML
Eriksson, Hans-Erik,1961- ؛  New York John Wiley & Sons,   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.A65,E794‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented and classical software engineering
Schach, Stephen R. ؛  Boston McGraw-Hill Higher Education,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S318‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
UML for Java programmers
Martin, Robert C. ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall PTR,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,M3515‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The unified modeling language user guide
Booch, Grady. ؛  Reading Mass. Addison-Wesley,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,B655‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Applying use case driven object modeling with UML
Rosenberg, Doug. ؛  Boston Addison-Wesley,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,R63‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Java design
Knoernschild, Kirk. ؛  Boston, MA Addison-Wesley,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,K57‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Process quality assurance for UML-based projects
Unhelkar, Bhuvan. ؛  Boston Addison-Wesley,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.Q35,U54‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
UML distilled
Fowler, Martin,1963- ؛  Boston Addison-Wesley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,F695‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4