کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Turban, Efraim
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Management information systems
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
Electronic Commerce
Management -- Mathematical models
Management - Data processing
 
پدیدآور:
Turban, Efraim
Turban, Efraim.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
Prentice-Hall
J. Wiley,
Prentice Hall Inc.
BPI, Toppan
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Decision support systems and intelligent systems
Turban, Efraim ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice-Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭DH‬,‭30/2‬,‭T87‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of management science
Turban, Efraim ؛  texas BPI, Toppan   ، c1991
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30/25‬,‭T87‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Information technology for management
Turban, Efraim. ؛  New York J. Wiley,   ، c2001
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Electronic Commerce 2006, A Managerial Perspective
New jersey Prentice Hall Inc.   ، 2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548‬,‭T8E4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Information technology for management
Turban, Efraim. ؛  New York J. Wiley,   ، 1999
شماره راهنما: ‭T‬,‭57/8‬,‭T8I5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در مدیریت :دگرگونی < سازمانها= سازمان ها >در اقتصاد دیجیتالی
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک