کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Strategic alliances (Business
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Strategic alliances (Business)
Computer software industry, Subcontracting
Knowledge management
Strategic alliances (Business)- Management
Monetary polic
Electronic commerce
Strategic alliances (Business
 
پدیدآور:
Dent, Stephen M.,1951-
Rond, Mark de.
Sahay, Sundeep.
Dunning, John H.
Zhao, Fang,1956-
Capodagli, Bill,1948-
Rixtel, Adrian A. R. J. M. van.
Huotari, Maija-Leena.
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Routledge,
Davies-Black,
Edward Elgar Publishing,
Idea Group Publishing,
Harvard Business School Publishing Corporation,
Edward Elgar,
McGraw-Hill,
IRM Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Informality and monetary policy in Japan
Rixtel, Adrian A. R. J. M. van. ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1275‬,‭.R59‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Strategic alliances as social facts
Rond, Mark de. ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,R66‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Leading at the speed of change
Capodagli, Bill,1948- ؛  New York McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,C36‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Maximize business profits through e-partnerships
Zhao, Fang,1956- ؛  Hershey PA IRM Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.Z473‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Alliance capitalism and corporate management
Cheltenham, UK ; Northhampton, MA Edward Elgar Publishing,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,A434‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Strategic business alliances
Cheltenham, UK ; Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,S78‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Global IT outsourcing
Sahay, Sundeep. ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9696.63‬,‭.A2,S24‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Alliance capitalism and corporate management
Cheltenham, UK ; Northhampton, MA Edward Elgar Publishing,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,A434‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Strategic business alliances
Cheltenham, UK ; Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,S78‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Powerhouse partners
Dent, Stephen M.,1951- ؛  Palo Alto, Calif. Davies-Black,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,D468‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Trust in knowledge management and systems in organizations /
Huotari, Maija-Leena. ؛  Hershey, PA Idea Group Publishing,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.H865‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Trust in knowledge management and systems in organizations /
Huotari, Maija-Leena. ؛  Hershey, PA Idea Group Publishing,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.H865‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Harvard business review on strategic alliances
Boston, MA Harvard Business School Publishing Corporation,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭H37‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Alliance capitalism and global business
Dunning, John H. ؛  New York Routledge,   ، c1997 (2000 printing)
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.S8,D86‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک