کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Stim, Richard.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Trademark
License agreements United States Popular works
Patent practice United States Popular works
Intellectual property United States Popular works
Artisans United States- Handbooks, manuals, etc
Intellectual propert
Artisan
 
پدیدآور:
Stim, Richard.
Elias, Stephen.
 
ناشر:
Nolo,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3180‬,‭.Z9,E43‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Your crafts business
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭390‬,‭.A69,S75‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Patent pending in 24 hours
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3120‬,‭.Z9,S75‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
License your invention
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3145‬,‭.Z9,S75‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Your crafts business
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭390‬,‭.A69,S75‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Stim, Richard. ؛  Berkeley, Calif. Nolo,   ، 2006
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک