کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Stanford University Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Certeau, Michel de
Incest
Latin Americ
--Asia
Politics and government--20th century
Location
--Chile
Justice, Administration of, in motion pictures Congresses
 
پدیدآور:
Nancy, Jean-Luc.
Ahearne, Jeremy.
Lederman, Daniel,1968-
Lawson, Fred Haley,1952-
Oishi, Nana.
Sjeoholm, Cecilia.
 
ناشر:
Stanford University Press,
Stanford University Press ;Washington D.C. :World Bank,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The state of state reform in Latin America
Stanford, CA Stanford University Press ;Washington D.C. :World Bank,   ، c2007
شماره راهنما: ‭JL‬,‭960‬,‭.S73‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Law on the screen
Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭PN‬,‭1995.9‬,‭.J8,L42‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Inbreeding, incest, and the incest taboo
Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭GN‬,‭480.3‬,‭.I53‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Inbreeding, incest, and the incest taboo
Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭GN‬,‭480.3‬,‭.I53‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Michel de Certeau, interpretation and its other
Ahearne, Jeremy. ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 1995
شماره راهنما: ‭B‬,‭2430‬,‭A4M5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The experience of freedom
Nancy, Jean-Luc. ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 1993
شماره راهنما: ‭B‬,‭105‬,‭.L45,N3613‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Women in motion
Oishi, Nana. ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭6181.85‬,‭.O37‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Locating global advantage
Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1418.5‬,‭.L66‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The Antigone complex
Sjeoholm, Cecilia. ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭1395‬,‭.S57‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The political economy of protection
Lederman, Daniel,1968- ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1956‬,‭.L43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Constructing international relations in the Arab world
Lawson, Fred Haley,1952- ؛  Stanford, Calif. Stanford University Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭DS‬,‭62.8‬,‭.L39‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک