کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Social polic
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Votin
Social polic
Terroris
Social legislatio
Environmental polic
 
پدیدآور:
Cragin, Kim.
Sagoff, Mark.
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Routledge,
Rand,
Routledge :ECPR,
Hart Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Poverty and the law
Oxford [England] ;Portland, Or. Hart Pub.,   ، 2001
شماره راهنما: ‭K‬,‭1700‬,‭.P68‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The economy of the earth
Sagoff, Mark. ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press,   ، 2008
شماره راهنما: ‭HC‬,‭110‬,‭.E5,S34‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Economic voting
London ;New York Routledge :ECPR,   ، 2002
شماره راهنما: ‭JF‬,‭1001‬,‭.E28‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Comparing welfare capitalism
London ;New York Routledge,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HN‬,‭17.5‬,‭.C64‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Terrorism & development
Cragin, Kim. ؛  Santa Monica, CA Rand,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HV‬,‭6431‬,‭.C73‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک