کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Smith, C. Wayne.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Antiquitie
Antiquities- Collection and preservation
 
پدیدآور:
Smith, C. Wayne.
 
ناشر:
Texas A&M University Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Archaeological conservation using polymers
Smith, C. Wayne. ؛  College Station Texas A&M University Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭CC‬,‭135‬,‭.S56‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Archaeological conservation using polymers
Smith, C. Wayne. ؛  College Station Texas A&M University Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭CC‬,‭135‬,‭.S56‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Archaeological conservation using polymers
Smith, C. Wayne. ؛  College Station Texas A&M University Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭CC‬,‭135‬,‭.S56‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Archaeological conservation using polymers
Smith, C. Wayne. ؛  College Station Texas A&M University Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭CC‬,‭135‬,‭.S56‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Archaeological conservation using polymers
Smith, C. Wayne. ؛  College Station Texas A&M University Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭CC‬,‭135‬,‭.S56‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک