کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Signal processing- Mathematics
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Data compression (Computer science)
پ‍ردازش‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا -- ری‍اض‍ی‍ات‌
Signal processing- Mathematics
 
پدیدآور:
Stark, Hans-Georg.
Stankoviac, Radomir S.
Seibt, Peter.
Vucetic, Branka.
Benvenuto, Nevio.
اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌، آل‍ن‌ وی‌.، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
Wiley,
IEEE Press ; Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,
J. Wiley,
ن‍ش‍ر ن‍ص‌
Springer,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Algorithmic information theory
Seibt, Peter. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D33,S447‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Algorithms for communications systems and their applications
Benvenuto, Nevio. ؛  New York J. Wiley,   ، 2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.9‬,‭.B46‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Fourier analysis on finite groups with applications in signal processing and system design
Stankoviac, Radomir S. ؛  Piscataway, NJ IEEE Press ; Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.9‬,‭.S696‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets and signal processing
Stark, Hans-Georg. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.9‬,‭.S715‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Space-time coding
Vucetic, Branka. ؛  West Sussex, England ; Hoboken, NJ Wiley,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.92‬,‭.V82‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پردازش سیگنال گسسته در زمان
اوپنهایم ، آلن وی .، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران نشر نص   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک