کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Seven Stories Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Medicine
Social Sciences
Prisons United States
Propaganda
 
پدیدآور:
C.Bryson
Chomsky, Noam.
Davis, Angela Y.(Angela Yvonne),1944-
N.Chomsky
 
ناشر:
Seven Stories Press,
Seven Stories Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Media control
Chomsky, Noam. ؛  New York Seven Stories Press,   ، c1997
شماره راهنما: ‭HM‬,‭263‬,‭.C447‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Are prisons obsolete?
Davis, Angela Y.(Angela Yvonne),1944- ؛  New York Seven Stories Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HV‬,‭9471‬,‭.D375‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Are prisons obsolete?
Davis, Angela Y.(Angela Yvonne),1944- ؛  New York Seven Stories Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HV‬,‭9471‬,‭.D375‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda
N.Chomsky ؛  Seven Stories Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda
N.Chomsky ؛  Seven Stories Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The Fluoride Deception
C.Bryson ؛  Seven Stories Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک