کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Schildt, Herbert
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
C (Computer program language)
C++ (Computer program language)
Struts framework
Java (Computer program language)
CA (Computer program language)
java
Borland C++Builder
 
پدیدآور:
Schildt, Herebert
Holmes, James.
Schildt, Herbert
Schildt, Herbert.
 
ناشر:
Osborne McGraw-Hill,
Borland-Osborne/McGraw-Hill
McGraw-Hill/Osborne,
McGrow-Hill
Osborne/McGraw-Hill,
McGraw-Hill,
Osborne McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
C :The Complete Reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif., U.S.A. Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15S353‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C: the pocket reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley McGrow-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15S3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C: the complete reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif. Borland-Osborne/McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭C15S354‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Java 2
Schildt, Herebert ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
C, the complete reference
Schildt, Herbert. ؛  Berkeley Osborne/McGraw-Hill,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S353‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Borland C++ Builder
Schildt, Herbert. ؛  New York Osborne/McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S3177‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Java 2
Schildt, Herbert. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,S328‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
C++ from the ground up
Schildt, Herbert. ؛  New York Osborne/McGraw-Hill,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S319‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Struts
Holmes, James. ؛  New York McGraw-Hill,   ، 2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.S76,H65‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Java
Schildt, Herbert. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,S327‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
C++
Schildt, Herbert. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S33‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
C/C++ programmerضs reference
Schildt, Herbert. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,.S348‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The art of C++
Schildt, Herbert. ؛  Emmeryville, Calif. McGraw-Hill/Osborne,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S3175‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
CA 2.0
Schildt, Herbert. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,S336‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Struts
Holmes, James. ؛  New York McGraw-Hill,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.S76,H65‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک