کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Risk management
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Risk assessment
Investment analysis
Bank management
Investments
Finance
Hedge funds
Industrie
Capital investments
Financial risk management
Project management
Asset-liability management
Risk management
Nonprofit organization
 
پدیدآور:
Sironi, Andrea.
Tan, Willie.
Albanese, Claudio.
Melس‌nikov, A. V.,1953-
Pickett, K. H. Spencer.
Horwitz, Richard,1953-
Banks, Erik.
Jablonowski, Mark,1955-
Horcher, Karen A.
Chernobai, Anna S.
McDowell, Bennett,1957-
Jackson, Peggy M.
Holmes, Andrew,1965-
Carlson, Robert C.,1957-
Abkowitz, Mark David.
Vellani, Karim H.,1971-
 
ناشر:
Routledge,
National Academies Press,
Chapman & Hall/CRC,
John Wiley & Sons,
Bloomberg Press,
Butterworth-Heinemann,
Capstone,
Project Management Institute,
Wiley,
Taylor & Francis,
Elsevier Academic Press,
J. Wiley & Sons,
Wiley ;Chichester :John Wiley [distributor],
Palgrave Macmillan,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب لاتین
 
 
Hedge fund risk fundamentals
Horwitz, Richard,1953- ؛  Princeton, NJ Bloomberg Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4530‬,‭.H67‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Risk analysis in finance and insurance
Melس nikov, A. V.,1953- ؛  Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.M45‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Smart risk
Holmes, Andrew,1965- ؛  Chicester Capstone,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.H55‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Project and program risk management
Drexel Hill, PA Project Management Institute,   ، c1992
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,P7‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advanced derivatives pricing and risk management
Albanese, Claudio. ؛  Amsterdam ;Boston Elsevier Academic Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HG‬,‭6024‬,‭.A3,A44‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Strategic security management
Vellani, Karim H.,1971- ؛  Amsterdam ;Boston Butterworth-Heinemann,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61.5‬,‭.V45‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Precautionary risk management
Jablonowski, Mark,1955- ؛  Basingstoke [England] ;New York Palgrave Macmillan,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.J32‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Advances in risk management
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;New York Palgrave Macmillan,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4529‬,‭.A36‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
New directions for understanding systemic risk
Washington, D.C. National Academies Press,   ، c2007
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Principles of project and infrastructure finance
Tan, Willie. ؛  London ;New York Taylor & Francis,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4028‬,‭.C4,T36‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Risk
London ;New York Routledge,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HM‬,‭1101‬,‭.R587‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Catastrophic risk
Banks, Erik. ؛  Chichester, England ;Hoboken, NJ J. Wiley & Sons,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.B358‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Risk management and shareholders' value in banking
Sironi, Andrea. ؛  Chichester, West Sussex, [England] ;Hoboken, NJ Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1615.25‬,‭.S57‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Invest like a fox, not like a hedgehog
Carlson, Robert C.,1957- ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4521‬,‭.C2685‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
A trader's money management system
McDowell, Bennett,1957- ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4529‬,‭.M386‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Operational risk management
Abkowitz, Mark David. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.A23‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of financial risk management
Horcher, Karen A. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.H58‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Nonprofit risk management and contingency planning
Jackson, Peggy M. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.6‬,‭.J334‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise risk management
Pickett, K. H. Spencer. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.P53‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Operational risk
Chernobai, Anna S. ؛  Hoboken, N.J. Wiley ;Chichester :John Wiley [distributor],   ، 2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1615‬,‭.C48‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8