کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Riordan, Rebecca.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Database design
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌ .س‍رور۲۰۰۰
 
پدیدآور:
Riordan, Rebecca.
ری‍وردان‌، رب‍ک‍اnadroiR .M accebeR
Riordan, Rebecca M.
 
ناشر:
microsoft press
Microsoft Press,
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsaft ADO.NET: step by step
Riordan, Rebecca M. ؛  United state of America microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D26R56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی < =0002 revreS LQS tfosorciM مایکروسافت اس .کیو.ال سرور۲۰۰۰>
ریوردان ، ربکاnadroiR .M accebeR ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft ADO.NET step by step
Riordan, Rebecca. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,R56‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک