کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Raleigh, N.C.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Object-oriented programming (Computer science)
ERLANG (Computer program language)
Web site development Handbooks, manuals, etc
Computer software- Testing
 
پدیدآور:
Thomas, David,1956-
Tate, Bruce,1965-
Schmidt, Maik,1972-
Hunt, Andrew,1964-
Marick, Brian.
Pine, Chris.
Armstrong, Joe.
 
ناشر:
Pragmatic Programmer,
Pragmatic Bookshelf,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Pragmatic unit testing
Hunt, Andrew,1964- ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,H76‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Learn to program
Pine, Chris. ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.P565‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise integration with Ruby
Schmidt, Maik,1972- ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.S355‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
From Java to Ruby
Tate, Bruce,1965- ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.T38‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Everyday scripting with Ruby
Marick, Brian. ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Programmer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.M36‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Agile web development with rails
Thomas, David,1956- ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.888‬,‭.T477‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Pragmatic unit testing
Hunt, Andrew,1964- ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,H76‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Programming erlang
Armstrong, Joe. ؛  Raleigh, N.C. Pragmatic Bookshelf,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.E75,A765‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک