کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ROCKPORT Pub.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Commerical Artists --United States-- Biography
Fine Arts
Letterhead design
Interior decoration-history-20th century
Graphics-- Techniques
 
پدیدآور:
Bucher, Stefan G.
Mudge,Stephen
S.Cliff
Rockport Pub
Lipton, Ronnie
 
ناشر:
ROCKPORT pub.
ROCKPORT Pub.
Rockport Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Paris rooms portflios of 40 interior designers
Mudge,Stephen ؛  U.S.A. ROCKPORT Pub.   ، 1999
شماره راهنما: ‭KN‬,‭1980‬,‭M2P2‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
letterhead and logo design
massachusetts ROCKPORT pub.   ، 1998
شماره راهنما: ‭CN‬,‭1002‬,‭L47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
All Access: The Making of Thirty Extraodinary Graphic Designers
Bucher, Stefan G. ؛  Massachusetts Rockport Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭CN‬,‭999/2‬,‭B2A4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Information Graphics And Visual Clues
Lipton, Ronnie ؛  Massachusetts Rockport Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭CN‬,‭1000‬,‭L5i5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Letterhead & Logo Design 4, Creating the Corporate Image
Rockport Pub ؛  Rockport Pub.   ، 1996
شماره راهنما: ‭N‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
50 Trade Secrets of Great Design Packaging
S.Cliff ؛  Rockport Pub.   ، 2002
شماره راهنما: ‭N‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک