کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Quarry
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Water color
Art - Book reviews - Periodicals
ه‌دش‍ ه‌دادری‍ی‍غ‍ت‍ ک‌اش‍وپ‍ - س‌اب‍ل‍ و ه‌چ‍راپ‍
ی‌ت‍س‍د ف‌ی‍ک‍ - س‌اب‍ل‍ و ه‌چ‍راپ‍
 
پدیدآور:
Schlemm,betty lou
Atkinson, Jennifer L.
kathleen maggio
ellen goldstein lynch nicole malane
 
ناشر:
Quarry Books
quarry
Quarry
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Collage Art: a Step-by-Step guide & Showcase
Atkinson, Jennifer L. ؛  Massachusetts Quarry Books   ، 1996
شماره راهنما: ‭N‬,‭7479‬,‭A77‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Watercolor expressions
Schlemm,betty lou ؛  u.s.a. Quarry   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭6494‬,‭W2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
hand bags
ellen goldstein lynch nicole malane ؛  quarry   ،
شماره راهنما: ‭TT-L‬,‭24‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
altered clothing
kathleen maggio ؛  quarry   ،
شماره راهنما: ‭TT-L‬,‭40‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک