کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Project management, Planning
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Project management- Planning- Mathematical models
Project management, Planning
Planning management
Project management
 
پدیدآور:
Augustine, Sanjiv.
Turner, Michael S. V.
Kendall, Gerald I.
Tavares, L. Valadares(Luis Valadares),1946-
Goodpasture, John C.,1943-
Primavera Co.
Kerzner, Harold.
 
ناشر:
Primavera
Microsoft Press,
J. Ross Pub.,
John Wiley,
Kluwer Academic Publishers,
Prentice Hall Professional Technical Reference,
J. Ross,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Primavera Project Planner :Planning and control Guide
Primavera Co. ؛  U.S. Primavera   ، 1999
شماره راهنما: ‭T‬,‭57/5‬,‭P4P8‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Primavera Project Planner :Reference Manual
Primavera Co. ؛  U.S. Primavera   ، 1999
شماره راهنما: ‭T‬,‭57/5‬,‭P4R7‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Managing agile projects
Augustine, Sanjiv. ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall Professional Technical Reference,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,A94‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Strategic planning for project management using a project management maturity model
Kerzner, Harold. ؛  New York John Wiley,   ، c2001
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advanced models for project management
Tavares, L. Valadares(Luis Valadares),1946- ؛  Boston, MA Kluwer Academic Publishers,   ، c1999.1998
شماره راهنما: ‭T‬,‭56.8‬,‭.T37‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Advanced project portfolio management and the PMO
Kendall, Gerald I. ؛  [Conyers, GA] J. Ross,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,K458‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative methods in project management
Goodpasture, John C.,1943- ؛  Boca Raton, Fla. J. Ross Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,G667‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft solutions framework essentials
Turner, Michael S. V. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,T856‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Advanced project portfolio management and the PMO
Kendall, Gerald I. ؛  [Conyers, GA] J. Ross,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,K458‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative methods in project management
Goodpasture, John C.,1943- ؛  Boca Raton, Fla. J. Ross Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,G667‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Project Management , Case Studies
Kerzner, Harold. ؛  New York John Wiley,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TS‬,‭157‬,‭K42‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Project Management
Kerzner, Harold. ؛  New York John Wiley,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TS‬,‭157‬,‭K43‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک