کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Prentice Hall International
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Management accounting - Problems, exercises, etc
Electronic digital computers - Programming
Computer programming
computer controlled systems
process control
 
پدیدآور:
Hoare, C. A. R.
Reynolds, John C.,1935-
Hunter, Ronald P.
astrom, kar j
 
ناشر:
prentice-hall international
prentice-hall international,inc.
Prentice-Hall International, INC
Prentice/Hall International,
Prentice Hall International
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Communicating sequential processes
Hoare, C. A. R. ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall International   ، 1985
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭H57‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Management accounting
New Jersey Prentice-Hall International, INC   ، 2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭M3‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The craft of programming
Reynolds, John C.,1935- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice/Hall International,   ، c1981
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.R47‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
computer controlled systems
astrom, kar j ؛  america prentice-hall international   ، 1990
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭A72‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Automated process control systems:concepts and hardware.
Hunter, Ronald P. ؛  new jersey prentice-hall international,inc.   ، 1987
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭216‬,‭H81‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک