کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Predictive control
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Predictive control
Predictive contro
 
پدیدآور:
Kwon, W. H.(Wook Hyun)
Espinosa, Jairo.
Rossiter, J. A.
Camacho, E. F.
NMPC'05(2005 :Freudenstadt, Germany)
 
ناشر:
CRC Press,
Springer,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Fuzzy logic, identification, and predictive control
Espinosa, Jairo. ؛  London ;New York Springer,   ، 2004
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.E87‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Model predictive control
Camacho, E. F. ؛  Berlin ;New York Springer,   ، c1999
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.C34‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Receding horizon control
Kwon, W. H.(Wook Hyun) ؛  Berlin ;London Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.K96‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Assessment and future directions of nonlinear model predictive control
NMPC'05(2005 :Freudenstadt, Germany) ؛  Berlin ;New York Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.N64‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Receding horizon control
Kwon, W. H.(Wook Hyun) ؛  Berlin ; London Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.K96‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Fuzzy logic, identification, and predictive control
Espinosa, Jairo. ؛  London ; New York Springer,   ، 2004
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.E87‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Model-based predictive control
Rossiter, J. A. ؛  Boca Raton CRC Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.6‬,‭.R67‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک