کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Povert
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Community developmen
Urbanizatio
Economic assistanc
Income distributio
Social legislatio
Povert
Guaranteed annual incom
Economic developmen
 
پدیدآور:
Marx, Ive.
Craig, David,1961-
Sachs, Jeffrey.
 
ناشر:
Routledge,
Edward Elgar,
Penguin Press,
Earthscan,
World Bank,
Hart Pub.,
New York ; Routledge,
Amsterdam University Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The end of poverty
Sachs, Jeffrey. ؛  New York Penguin Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.72‬,‭.P6,S225‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Poverty and the law
Oxford [England] ;Portland, Or. Hart Pub.,   ، 2001
شماره راهنما: ‭K‬,‭1700‬,‭.P68‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Global development and poverty reduction
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.P6,G66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Development beyond neoliberalism?
Craig, David,1961- ؛  Abingdon, Oxon New York ; Routledge,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭82‬,‭.C65‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advances on income inequality and concentration measures
Abingdon ;New York Routledge,   ، 2008
شماره راهنما: ‭HB‬,‭523‬,‭.A314‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Repositioning nutrition as central to development
Washington, DC World Bank,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HC‬,‭60‬,‭.R3656‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Reducing poverty and sustaining the environment
London ;Sterling, VA Earthscan,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.72‬,‭.P6,R43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The new global frontier
London ;Sterling, VA Earthscan,   ، 2008
شماره راهنما: ‭HT‬,‭371‬,‭.N475‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
A new social question?
Marx, Ive. ؛  Amsterdam Amsterdam University Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4928‬,‭.A5,M37‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Empowerment and poverty reduction
Washington, DC World Bank,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HN‬,‭981‬,‭.C6,E47‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Poverty and nutrition in Bolivia
Washington, D.C. World Bank,   ، 2002
شماره راهنما: ‭RA‬,‭418.5‬,‭.P6,P6845‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک