کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Penguin Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
CA (Computer program language)
Intellectual property United States
Povert
Intellectual propert
 
پدیدآور:
Lessig, Lawrence.
Sachs, Jeffrey.
Archer, Tom,1964-
 
ناشر:
Penguin Press,
Microsoft Press : Distributed in Canada by Penguin Books Canada Limited,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The end of poverty
Sachs, Jeffrey. ؛  New York Penguin Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.72‬,‭.P6,S225‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Inside CA
Archer, Tom,1964- ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press : Distributed in Canada by Penguin Books Canada Limited,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,A73‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک