کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Pearson Education,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Internet marketing
MATLAB
Managerial accounting
IntelliJ IDEA (Computer file)
LDAP (Computer network protocol)
Real estate business- Information technology
Java (Computer program language)
Management information systems, Auditing, Examinations, Study guides
ASP.NET Ajax
Object-oriented programming (Computer science)
Computer software, Development
Computer software- Development
Business enterprises- Computer networks- Management
Project management Handbooks, manuals, etc
Hibernate (Electronic resource)
Computer softwar
 
پدیدآور:
Hatcher, Erik.
Keele, Allen.
Donley, Clayton.
Kuncicky, David C.
Bauer, Christian.
Forman, Ira R.
Sullins, Ben G.
Gruman, Galen.
Weetman, Pauline
Fields, Duane K.
Pulier, Eric.
McConnell, John,1943-
Kanjilal, Joydip
Nokes, Sebastian.
Tate, Bruce,1965-
Barnes, David J.(David John),1959 June 7-
Yusuf, Kareem.
Moran, Mike,1958-
 
ناشر:
Prentice Hall PTR ; London : Pearson Education,
Manning ; London : Pearson Education [distributor],
Peachpit ; London : Pearson Education [distributor],
Manning : London : Pearson Education,
Pearson Education
Manning ; London : Pearson Education,
IBM ; London : Pearson Education [distributor],
Pearson Education. Prentice Hall Financial Times,
Cisco ; London : Pearson Education,
Pearson Education,
Manning ;London :Pearson Education [distributor],
Que ;London :Pearson Education [distributor],
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
Understanding enterprise SOA
Pulier, Eric. ؛  Greenwich, Conn. Manning ;London :Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,P8535‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Financial and management accounting an introduction
Weetman, Pauline ؛  London Pearson Education   ، 1999
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5657/4‬,‭W4F5‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Sams Teach Yourself 24 in Hours ASP.NET Ajax
Kanjilal, Joydip ؛  Pearson Education   ، 1009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Matlab programming
Kuncicky, David C. ؛  Upper Saddle River, N.J. Pearson Education,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭297‬,‭.K768‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
LDAP programming management and integration
Donley, Clayton. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5725‬,‭.D65‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Search Engine Marketing, Inc.
Moran, Mike,1958- ؛  Upper Saddle River, N.J. IBM ; London : Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.M665‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The definitive guide to project management
Nokes, Sebastian. ؛  New York Pearson Education. Prentice Hall Financial Times,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,N65‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Practical service level management
McConnell, John,1943- ؛  Indianapolis, Ind. Cisco ; London : Pearson Education,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.37‬,‭.M3875‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Understanding enterprise SOA
Pulier, Eric. ؛  Greenwich, Conn. Manning ;London :Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,P8535‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Certified information systems auditor
Keele, Allen. ؛  Indianapolis, Ind. Que ;London :Pearson Education [distributor],   ، 2005
شماره راهنما: ‭T‬,‭58.6‬,‭.K43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The tech-savvy real estate agent
Gruman, Galen. ؛  Berkeley, Calif. Peachpit ; London : Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭1380.6‬,‭.G78‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Objects first with Java
Barnes, David J.(David John),1959 June 7- ؛  Harlow, England ; New York Pearson Education,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.B385‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Bitter Java
Tate, Bruce,1965- ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,T38‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
JMX in action
Sullins, Ben G. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,S85‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Java development with Ant
Hatcher, Erik. ؛  Greenwich, Conn. Manning : London : Pearson Education,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,H376‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Java reflection in action
Forman, Ira R. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,F674‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
IntelliJ IDEA in action
Fields, Duane K. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education [distributor],   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,F517‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Understanding enterprise SOA
Pulier, Eric. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,P8535‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Java persistence with Hibernate
Bauer, Christian. ؛  Greenwich, Conn. Manning ; London : Pearson Education [distributor],   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.B393‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise messaging using JMS and IBM WebSphere
Yusuf, Kareem. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall PTR ; London : Pearson Education,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,Y87‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6