کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Parallel programming (Computer science)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Numerical analysis- Data processing
Parallel programming (Computer science)
Operating systems (Computers)
Java (Computer program language)
ERLANG (Computer program language)
 
پدیدآور:
Lea, Douglas.
Magee, Jeff,1952-
Lakshmivarahan, S.
Lastovetsky, Alexey,1957-
White, R. E.(Robert E.)
Bhattacharya, Alakananda.
Hughes, Cameron,1960-
Goetz, Brian.
Kann, Charles W.
Wellings, Andrew J.
Bacon, Jean,1942-
 
ناشر:
Chapman & Hall/CRC,
Oxford University Press,
Auerbach,
Wiley-Interscience,
Prentice Hall,
Springer-Verlag,
Addison Wesley,
Addison-Wesley,
Wiley,
John Wiley,
MIT Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Computational mathematics
White, R. E.(Robert E.) ؛  Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭297‬,‭.W495‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Parallel and distributed logic programming
Bhattacharya, Alakananda. ؛  Berlin Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.B484‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in ERLANG
London ; New York Prentice Hall,   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.E75,C66‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Parallel computing using the prefix problem
Lakshmivarahan, S. ؛  New York Oxford University Press,   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.L353‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in Jav
Lea, Douglas. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,L4‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in Java
Lea, Douglas. ؛  Reading, Mass. Addison Wesley,   ، c1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,L4‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
MPI--the complete reference
Cambridge, Mass. MIT Press,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.M65‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Parallel and distributed programming using C++
Hughes, Cameron,1960- ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.H83‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Operating systems
Bacon, Jean,1942- ؛  Harlow, England ; New York Addison-Wesley,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,B3319‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Java concurrency in practice
Goetz, Brian. ؛  Upper Saddle River, NJ Addison-Wesley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,G588‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Concurrency
Magee, Jeff,1952- ؛  Chichester, England ; Hoboken, NJ Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.M34‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent and real-time programming in Java
Wellings, Andrew J. ؛  Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ John Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,W465‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Parallel computing on heterogeneous networks
Lastovetsky, Alexey,1957- ؛  Hoboken, NJ Wiley-Interscience,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.L358‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Creating components
Kann, Charles W. ؛  Boca Raton, FL Auerbach,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.642‬,‭.K36‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک