کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Grinding and polishing
Protective coatings
Fluid dynamic measurements
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of ceramics grinding and polishing
Park Ridge, N.J. Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,   ، c2000
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭1280‬,‭.C36‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Instrumentation for fluid-particle flow
Park Ridge, N.J. Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,   ، c1999
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357.5‬,‭.M43,I545‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of hard coatings
Park Ridge, N.J. Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.H363‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک