کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Noyes Data Corp.,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Polymer
Ceramic material
Seawater corrosio
Waste products as road materials
Corrosion resistant material
 
پدیدآور:
Ahmed, Imtiaz.
Cotts, David B.
Blachere, J. R.
 
ناشر:
Noyes Data Corp.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Seawater corrosion handbook
Park Ridge, N.J. Noyes Data Corp.,   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭462‬,‭.S392‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Corrosion resistant materials handbook
Park Ridge, N.J., U.S.A. Noyes Data Corp.,   ، c1985
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.75‬,‭.C67‬,‭1985‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Electrically conductive organic polymers for advanced applications
Cotts, David B. ؛  Park Ridge, N.J., U.S.A. Noyes Data Corp.,   ، 1986
شماره راهنما: ‭QD‬,‭381.9‬,‭.E38,C68‬,‭1986‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
High temperature corrosion of ceramics
Blachere, J. R. ؛  Park Ridge, N.J., U.S.A. Noyes Data Corp.,   ، c1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭455‬,‭.C43,B57‬,‭1989‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Use of waste materials in highway construction
Ahmed, Imtiaz. ؛  Park Ridge, N.J., U.S.A. Noyes Data Corp.,   ، c1993
شماره راهنما: ‭TE‬,‭200‬,‭.A45‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک