کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Multivariate analysis
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Neural networks (Computer science)
Quality contro
Clinical trials
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
Chemistry- Statistical methods
Multivariate analysis
Multivariate analysis Congresses
Multivariate Data Analysis
 
پدیدآور:
Harlow, Lisa Lavoie,1951-
<ت‍اب‍اک‍ن‍ی‍ک‌= ت‍اب‍اچ‍ن‍ی‍ک‌>، ب‍ارب‍ارا ج‍ی‌.، ۱۹۳۶ - م‌
Agresti, Alan
Smilde, Age K.
Everitt, Brian.
Agresti, Alan.
Hordle, Wolfgang.
Johnson, Richard A.
Stone, James V.
Stevens, James(James Paul)
Cox, Trevor F.
Timm, Neil H.
Fuchs, Camil,1945-
Kollo, Tonu.
Moye, Lemuel A.
Carroll, J. Douglas.
 
ناشر:
Prentice Hall
Lawrence Erlbaum Associates,
Wiley-Interscience,
J. Wiley,
Chapman & Hall/CRC
Academic Press,
Springer,
M. Dekker,
رش‍د
Wiley
MIT Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Categorical data analysis
Agresti, Alan ؛  New York Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭A353‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical tools for applied multivariate analysis
Carroll, J. Douglas. ؛  San Diego Academic Press,   ، c1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.C37‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advanced multivariate statistics with matrices
Kollo, Tonu. ؛  Dordrecht ; New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.K595‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate analysis
Timm, Neil H. ؛  New York Springer,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.T53‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Categorical data analysis
Agresti, Alan. ؛  New York Wiley-Interscience,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.A353‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Multidimensional scaling
Cox, Trevor F. ؛  Boca Raton Chapman & Hall/CRC   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.C7‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate statistical analysis
Hordle, Wolfgang. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.H346‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Independent component analysis
Stone, James V. ؛  Cambridge, Mass. MIT Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.87‬,‭.S78‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The essence of multivariate thinking
Harlow, Lisa Lavoie,1951- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.H349‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Multiple analyses in clinical trials
Moye, Lemuel A. ؛  New York Springer,   ، c2003
شماره راهنما: ‭R‬,‭853‬,‭.C55,M69‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Multi-way analysis with applications in the chemical sciences
Smilde, Age K. ؛  Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ J. Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QD‬,‭39.3‬,‭.S7,S65‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate statistical analysis
Hordle, Wolfgang. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c2003
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
New developments in classification and data analysis
Berlin ; New York Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.N478‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate statistics for the social sciences
Stevens, James(James Paul) ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.S74‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
An R and S-PLUS companion to multivariate analysis
Everitt, Brian. ؛  London Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.E926‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to Multivariate Data Analysis
Cox, Trevor F. ؛  london Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭C63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate statistical analysis
Johnson, Richard A. ؛  New jersey Prentice Hall   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭J6A6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Multivariate quality control
Fuchs, Camil,1945- ؛  New York M. Dekker,   ، c1998
شماره راهنما: ‭TS‬,‭156‬,‭.F817‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار< چند متغیری = چندمتغیری >
<تاباکنیک = تاباچنیک >، باربارا جی .، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک