کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Windows NT
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Windows NT Server
Microsoft Win32
Microsoft Windows NT
 
پدیدآور:
Dulaney, emmett
Dulaney, Emmett
Brain, Marshall.
sorensen,ronan
Spencer, Kenneth L.,1951-
 
ناشر:
new riders
microsoft press
Prentice Hall
New Rider
New Riders
Moassese-ye Farhangi honarl-e Dibagaran
moassese-ye Farhangi honari-e Dibagaran
Prentice Hall PTR,
moassese-ye farhangi honari-e Dibagaran
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
MCSe:Fast Track: Windows NT Server 4 enterprise
Dulaney, Emmett ؛  tehran moassese-ye farhangi honari-e Dibagaran   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D354‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
MCSE:Fast track: Windows NT Server 4
Dulaney, emmett ؛  tehran moassese-ye Farhangi honari-e Dibagaran   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D85‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
MCSE:Fast track : Windows NT workstation 4.0
Dulaney, emmett ؛  tehran Moassese-ye Farhangi honarl-e Dibagaran   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D81‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Inside microsoft Windows NT internet Development
sorensen,ronan ؛  washington microsoft press   ، 1998
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭W56S6‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Windows NT DNS
Indianapolis, IN New Riders   ، 1998
شماره راهنما: ‭KT‬,‭5105/595‬,‭W56‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Windows NT Server: Management and Control
Spencer, Kenneth L.,1951- ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭S6W5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Win32 system services
Brain, Marshall. ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall PTR,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,B7173‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
MCSE:Fast track: Windows NT Server 4
Dulaney, emmett ؛  usa new riders   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D84‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
MCSE:Fast track : Windows NT workstation 4.0
Dulaney, emmett ؛  usa New Riders   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D82‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
MCSe:Fast Track: Windows NT Server 4 enterprise
Dulaney, Emmett ؛  usa New Rider   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭D353‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک