کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Microsoft Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Industrial management- Statistical methods- Computer programs
SQL server
Microsoft software - Examinations - Study guides
Basic(Computer program language)
Microsoft Windows NT
Project management, Planning
Intranets (computer networks)
Computer software- Development
Electronic data processing personnel- Certification
Windows NT --Exam 70-073
the survival mind-set
XML (Document markup language)
BASIC (Computer program language)
Microsoft Project
Client/server computing
Database design
Microsoft Windows (Computer file) - Study and teaching
Computer networks - Programmed instruction
 
پدیدآور:
sorensen,ronan
Kanter, Joel P.
McCONNELL, steve
Microsoft Corporation
Albrecht, Ralf.
Turner, Michael S. V.
Chatfield, Carl S.,1964-
Winston, Wayne L.
Boar, Chris,1968-
Aitken,Peter G.
Brown, Ray,1967-
Halvorson, Michael
Riordan, Rebecca M.
Holme, Dan.
Speallman, Joe
 
ناشر:
Microsoft Press
microsoft press
]رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍Microsoft Press]
Microsoft Press,
Microsoft press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Inside microsoft Windows NT internet Development
sorensen,ronan ؛  washington microsoft press   ، 1998
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭W56S6‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Official Microsoft Intranet Solution
Washington Microsoft Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭DH‬,‭30/385‬,‭O37‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Networking essentials : hands-on, self-paced training for supporting local and wide area networks
Microsoft Corporation ؛  Washington Microsoft Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭KT‬,‭5105/5‬,‭M5473‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL Server 2000 Resource kit
Washington Microsoft Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭C55M533‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Guide to Visual Basic for MS-Dos
Aitken,Peter G. ؛  Washington ]رتسگ رشن ی گنهرف زکرمMicrosoft Press]   ، ۳۷۳۱=1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭A378‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Learn Microsoft visual BASIC 6.0 now
Halvorson, Michael ؛  Washington Microsoft Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3H3355‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
MCSE readiness review: Exam 70-073: Microsoft Windows NT.Workstation 4.0
Speallman, Joe ؛  Redmond, WA Microsoft Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭S64‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsaft ADO.NET: step by step
Riordan, Rebecca M. ؛  United state of America microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D26R56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Windows 2000 Professional
Washington Microsoft Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/3‬,‭M335‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Windows 2000 Server
Washington Microsoft press   ، 2000
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/3‬,‭M336‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
software project survival
McCONNELL, steve ؛  microsoft press   ، 1998
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Access projects with Microsoft SQL server
Albrecht, Ralf. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,A515‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
XML Web services in the organization
Boar, Chris,1968- ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94,B63‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Excel data analysis and business modeling
Winston, Wayne L. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.215‬,‭.W56‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2003
Chatfield, Carl S.,1964- ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,.C463‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Understanding thin-client/server computing
Kanter, Joel P. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,K36‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft solutions framework essentials
Turner, Michael S. V. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,T856‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
MCSA/MCSE self-paced training kit
Holme, Dan. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2004
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Designing solutions with COM+ technologies
Brown, Ray,1967- ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,B763‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Excel data analysis and business modeling
Winston, Wayne L. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.215‬,‭.W56‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9