کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Microsoft Corporation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
microsoft windows 2000
Building E-commerce Solutions: Business to Consumer
BASIC (Computer program language)
Windows 95 (Computer program)
Aco123
Windows server 2003 network
 
پدیدآور:
Cunningham, Ward
Teale, Philip
mackin, j.c
microsoft
 
ناشر:
Microsoft Corporation
microsoft corporation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Quick BASIC
USA Microsoft Corporation   ، 1988
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭B3M532‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Introducing microsoft windows 95: for the microsoft windows 95 operating system
U.S.A Microsoft Corporation   ، 1994
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭W55I5‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Building E-commerce Solutions: Business to Consumer
U.S.A. Microsoft Corporation   ، 1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Data Patterns
Teale, Philip ؛  Microsoft Corporation   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise Solution Patterns Using Microsoft .NET
Cunningham, Ward ؛  U.S.A Microsoft Corporation   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Implementing, Managing, & maintaining a Microsoft Windows server 2003 network infrastructure
mackin, j.c ؛  microsoft corporation   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭M2I5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft windows 2000 Network infrastructure Administration
microsoft ؛  microsoft corporation   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭A32‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک