کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : McLaughlin, Brett.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
JavaScript (Computer program language)
Object-oriented methods (Computer science)
Java (Computer program language)
 
پدیدآور:
McLaughlin, Brett.
 
ناشر:
O'Reilly,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Java & XML
McLaughlin, Brett. ؛  Sebastopol, CA : Cambridge O'Reilly,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,.M39‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Java 1.5 Tiger
McLaughlin, Brett. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,M3897‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Head first object-oriented analysis and design
McLaughlin, Brett. ؛  Beijing ; Sebastopol O'Reilly,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,M38‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Java & XML
McLaughlin, Brett. ؛  Beijing ; Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,M39‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Head rush Ajax
McLaughlin, Brett. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J39,M395‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک