کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill ;
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electronic digital computers
Managerial accounting
Structure, theory of
C (Computer program language)
Differential equations - numerical sdutions
Computer graphics
Computers- Dictionaries
Operating systems (Computers)
Industrial project management
Accounting
Fourier series
Mathematics
Pascal (Computer program language)
Differential equations -- Problems, exercises, etc
Mechanics, Applied - Problems, exercises, etc
Electronic digital computers - Programming
Software engineering
 
پدیدآور:
Mukherjee, Amitabha
Larsen, E. John
Brandon, Charles H.
Reddy, C. S.
Pressman, Roger S.
O'Brien, Stephen K.
Miller,michael A.
Shelley
Rogers, David F., 1937-
Churchill, Ruel Vance, 1899-
Cleland, David I.
Wylie, Clarence Raymond
Singhal, Mukesh.
Schildt, Herbert
Bender, Carl M.
Gottfried, Byron S.
Meigs, Robert F.
Gear, C. William
Bronson, Richard
 
ناشر:
McGraw - Hill
McGraw- Hill Kogakusha
TaTa McGraw- Hill
Tata McGraw - Hill
McGraw-Hill
Osborne McGraw-Hill
McGraw-Hill companies
Mcgraw-hill
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Advanced mathematical methods for scientists and engineers
Bender, Carl M. ؛  Auckland McGraw - Hill   ، 1978
شماره راهنما: ‭QA‬,‭371‬,‭B43‬,‭1978‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Wylie, Clarence Raymond ؛  Tokyo McGraw- Hill Kogakusha   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭W9‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advanced concepts in operating systems : distributed, database, and multiprocessor operating systems
Singhal, Mukesh. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭S565‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Computer organization and programming
Gear, C. William ؛  New York McGraw-Hill   ، 1980
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/6‬,‭G38‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Basic structural analysis (SI Units)
Reddy, C. S. ؛  New Delhi Tata McGraw - Hill   ، 1981
شماره راهنما: ‭TA‬,‭645‬,‭R4B3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill dictionary of computers
New York McGraw-Hill   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/15‬,‭M395‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
C :The Complete Reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif., U.S.A. Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15S353‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fourier series and boundary value problems
Churchill, Ruel Vance, 1899- ؛  New York McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭404‬,‭C6‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Digital computer fundamentals
Miller,michael A. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1981
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/5‬,‭M9D9‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of programming with PASCAL
Gottfried, Byron S. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1986
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2G68‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical elements for computer graphics
Rogers, David F., 1937- ؛  New York McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭T‬,‭385‬,‭R6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
<800=eight hundred>solved problems in vector mechanics for engineers
Shelley ؛  New York McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭350/7‬,‭S54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
<2500=Twenty thoushand and five hundred> solved problems in differential equations
Bronson, Richard ؛  New York McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭371‬,‭B83‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering: a practitioner's approach
Pressman, Roger S. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/758‬,‭P75‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal 5.5: the complete reference
O'Brien, Stephen K. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2O25‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Project management : strategic design and implementation
Cleland, David I. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭DH‬,‭69‬,‭P75C526‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Modern advanced accounting
Larsen, E. John ؛  New york Mcgraw-hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭M8756‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Management accounting: strategy and control
Brandon, Charles H. ؛  New York McGraw-Hill companies   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5657/4‬,‭B727‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Modern accountancy
Mukherjee, Amitabha ؛  New Delhi TaTa McGraw- Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5630‬,‭M8M6‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Accounting: The basis for business decision
Meigs, Robert F. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭M4887‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9