کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill/Osborne,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Perl (Computer program language)
SQL server
SQL (Computer program language)
C (Computer program language)
Microsoft Excel (Computer file)
Employment interviewing
C++ (Computer program language)
Database management
Microsoft Access
eBay (Firm)
Information technology, Management
Pascal (Computer program language)
Computer security- Management
Microsoft Windows (Computer file)
Information technology- Management
Borland C++Builder
 
پدیدآور:
Phillips, Joseph.
Brown, Martin C.
Moreira, Paula.
Hart-Davis, Guy.
O'Brien, Stephen K.
Theriault,marlene
Brown, Charles E.(Charles Edward),1951-
McClure, Stuart.
Schildt, Herbert
Pappas, Chris H., 1953-
Feibel, Werner
Sunderic, Dejan.
Groff, James R.
Schildt, Herbert.
Holden, Greg.
Desai, Anil.
Maiwald, Eric.
 
ناشر:
Borland-Osborne/McGraw-Hill
McGraw Hill/Osborne,
McGraw-Hill Osborne,
McGraw-Hill/Osborne,
Osborne/McGraw-Hill,
Osborne McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
C :The Complete Reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif., U.S.A. Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15S353‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal 5.5: the complete reference
O'Brien, Stephen K. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2O25‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Oracle DBA 101
Theriault,marlene ؛  New York Osborne McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭T4O7‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C: the complete reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif. Borland-Osborne/McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭C15S354‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Using Microsoft C
Feibel, Werner ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، c1989
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15F4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Borland C++ handbook
Pappas, Chris H., 1953- ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، c1994
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P3B6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Security planning & disaster recovery
Maiwald, Eric. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2002
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
How to do everything with your eBay business
Holden, Greg. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5476‬,‭.H65‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Access VBA programming
Brown, Charles E.(Charles Edward),1951- ؛  New York ; London McGraw-Hill/Osborne,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,B7824‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
IT project management
Phillips, Joseph. ؛  New York McGraw-Hill Osborne,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.P49‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Ace the IT job interview!
Moreira, Paula. ؛  New York Osborne/McGraw-Hill,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.I6,M674‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
IT project management
Phillips, Joseph. ؛  New York McGraw-Hill Osborne,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.P49‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
How to do everything with Microsoft Office Excel 2003
Hart-Davis, Guy. ؛  New York McGraw Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,H364‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Hacking exposed
McClure, Stuart. ؛  Emeryville, Calif. McGraw-Hill/Osborne,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M428‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
SQL, the complete reference
Groff, James R. ؛  Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S67,G758‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
C, the complete reference
Schildt, Herbert. ؛  Berkeley Osborne/McGraw-Hill,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S353‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 7
Desai, Anil. ؛  Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,D465‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 2000
Sunderic, Dejan. ؛  Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,S86‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Borland C++ Builder
Schildt, Herbert. ؛  New York Osborne/McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S3177‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Perl
Brown, Martin C. ؛  New York Osborne/McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P22,B762‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4