کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Macdonald, Matthew
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
ActiveX
Internet programming
ASP.NET
Microsoft Visual BASIC Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Macdonald, Matthew
MacDonald, Matthew.
Hamilton, Bill,1964-
MacDonald,Matthew
 
ناشر:
Matthew MacDonald
O'Reilly,
Matthew Macdonald apress
Apress ; New York : Distributed to the book trade by Springer-Verlag,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
MacDonald,Matthew ؛  Matthew MacDonald   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Begining ASP.NET 3.5 in VB 2008 fro novice to perfessinal
Macdonald, Matthew ؛  united states of Aerica Matthew Macdonald apress   ، 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
null
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C
MacDonald, Matthew. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Pro .NET 2.0 Windows forms and custom controls in VB 2005
MacDonald, Matthew. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the book trade by Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.M24‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
null
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C
MacDonald, Matthew. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
ADO.NET in a nutshell
Hamilton, Bill,1964- ؛  Beijing ; Sebastopol, Calif. O'Reilly,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,H34463‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 2005
MacDonald, Matthew. ؛  Beijing ; Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,M287‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک