کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : M. Nijhoff,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Baltic State
International la
International law
Chemical reactor
 
پدیدآور:
Mealksoo, Lauri.
NATO Advanced Study Institute on "Chemical Reactor Design and Technology"(1985 :London, Ont.)
Weeramantry, C. G.
Burgstaller, Markus.
 
ناشر:
M. Nijhoff ;Hingham, MA, USA :Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers,
M. Nijhoff Publishers,
M. Nijhoff,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Universalising international law
Weeramantry, C. G. ؛  Leiden ;Boston M. Nijhoff Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭3410‬,‭.W44‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Theories of compliance with international law
Burgstaller, Markus. ؛  Leiden ;Boston M. Nijhoff,   ، c2005
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭1256‬,‭.B87‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Chemical reactor design and technology
NATO Advanced Study Institute on "Chemical Reactor Design and Technology"(1985 :London, Ont.) ؛  Dordrecht [Netherlands] ;Boston M. Nijhoff ;Hingham, MA, USA :Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers,   ، 1986
شماره راهنما: ‭TP‬,‭157‬,‭.N296‬,‭1985‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Illegal annexation and state continuity
Mealksoo, Lauri. ؛  Leiden ;Boston M. Nijhoff Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭4216‬,‭.M25‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک