کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Longman
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Corporation law -- Great Britain
Contracts - Great Britain - Cases
English language- Study and teaching (Elementary)- Foreign speakers
Language & Literature
Computers - Law and legislation
C++ (Computer program language)
Criminal law - Great Britain
Science
Accounting
English language- Textbooks for foreign speakers
English language Textbooks for foreign speakers
Economics
Physics- Dictionaries
Social Sciences
use case view
Technology
Psychological Tests
 
پدیدآور:
Lippman, Stanley B.
Scott, Wendy A.
Carey, Henry Charles,1793-1879.
Pettet,Ben
S.Robbins
Halson,Roger
Elliott,Catherine
H.Cohen
Fuchs, Marjorie,1949-
Alexander, L. G.
rumbaugh ,james
Stern, Tina E.
waterston, christopher
J.Pegington
Bainbridge, David i.
V.Lambert,E.Murray
Azar, Betty Schrampfer,1941-
 
ناشر:
Longman, Brown, Green, and Longmans,
longman
addision wesley longman,inc.
Addison Wesley Longman,
Longman
Longman Group Pub.
Longman,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Financial accounting
waterston, christopher ؛  Kingdom longman   ، 1999
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭W335‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Physics
London Longman   ، 1976
شماره راهنما: ‭QC‬,‭5‬,‭D49‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Criminal Law
Elliott,Catherine ؛  Harlow Longman   ، 2000
شماره راهنما: ‭KD‬,‭7869‬,‭E44‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Contract Law
Halson,Roger ؛  Harlow Longman   ، 2001
شماره راهنما: ‭KD‬,‭1554‬,‭H3C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Company Law
Pettet,Ben ؛  Harlow Longman   ، 2001
شماره راهنما: ‭KD‬,‭2079‬,‭P4C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Study Guide and Practice Tests To Accompany Wade/Tavris Psychology
Stern, Tina E. ؛  New york Longman   ، 1998
شماره راهنما: ‭BF‬,‭176‬,‭S73S7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Introduction To Computer law
Bainbridge, David i. ؛  Harlow Longman   ، 2000
شماره راهنما: ‭K‬,‭564‬,‭B32‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
the unified modeling language raference manual
rumbaugh ,james ؛  addision wesley longman,inc.   ، 1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Understanding and using English grammar
Azar, Betty Schrampfer,1941- ؛  White Plains, N.Y. Longman,   ، c2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A973‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Focus on grammar
Fuchs, Marjorie,1949- ؛  White Plains, NY Longman,   ، c2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.F794‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
True stories in the news
White Plains, NY Longman,   ، c1996
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.H4364‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Longman English grammar practice
Alexander, L. G. ؛  London ; New York Longman,   ، 1990
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A4573‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Teaching English to children
Scott, Wendy A. ؛  Essex, England ; New York Longman,   ، 1990
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2,S325‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Inside the C?p++?s object model
Lippman, Stanley B. ؛  Reading, Mass. Addison Wesley Longman,   ، c1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,L58‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The past, the present, and the future
Carey, Henry Charles,1793-1879. ؛  London, Longman, Brown, Green, and Longmans,   ، 1848
شماره راهنما: ‭HB‬,‭161‬,‭.C24,1848a‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Clinical Anatomy in Action
J.Pegington ؛  Longman Group Pub.   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Clinical Anatomy in Action
J.Pegington ؛  Longman Group Pub.   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
English for Work, Everyday Technical English
V.Lambert,E.Murray ؛  Longman Group Pub.   ، 1989
شماره راهنما: ‭P‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
First Insights into Business
S.Robbins ؛  Longman Group Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Gas Turbine Theory
H.Cohen ؛  Longman Group Pub.   ، 1987
شماره راهنما: ‭T‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3